Category: C/C++

Nis 05

Bir karakter dizisini tersyüz etme programı

Bir karakter dizisini tersyüz etme programı /* 10prg07.c++: Bir karakter dizisini tersyüz etme programı. */ #include <iostream> #include<iomanip> #include <cmath> #define n 40 using namespace std;

Continue reading

Nis 05

Bir karakter dizisinin uzunluğunu bulma

Bir karakter dizisinin uzunluğunu bulma /* 10prg06.c++: Bir karakter dizisinin uzunluğunu bulma */ #include <iostream> using namespace std; int main(void)

Continue reading

Nis 05

Bubble Sort

Kabarcık Sıralama (Bubble Sort) Algoritması ile bir dizinin elemanlarını büyükten küçüğe doğru sıralama /* 10prg05.c++ : Kabarcık Sıralama (Bubble Sort) Algoritması ile bir dizinin elemanlarını büyükten küçüğe doğru sıralama */ #include <iostream> #define n 10 using namespace std; int main ( )

Continue reading

Nis 05

Seçerek Sıralama (Selection Sort)

Seçerek Sıralama (Selection Sort) yontemi ile bir dizinin elemanlarını buyukten kucuğe dogru sıralama /* 10prg04.c++ : Seçerek Sıralama (Selection Sort) yontemi ile bir dizinin elemanlarını buyukten kucuğe dogru sıralama */ #include <iostream> #include <iomanip> #include <cmath> #define n 10 using namespace std; int main ()

Continue reading

Nis 05

Bir dizinin en büyük elemanını bulup ekrana yazan program

Bir dizinin en büyük elemanını bulup ekrana yazan program /* 10prg03.c++: Bir dizinin en büyük elemanını bulup ekrana yazan program */ #include <iostream> using namespace std; int main()

Continue reading

Nis 05

10 tane sayının aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını hesaplama

.c++: 10 tane sayının aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını hesaplama. /* 10prg02.c++: 10 tane sayının aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını hesaplama. */ #include <iostream> #include <cmath>

Continue reading

Nis 05

10 sayinin aritmetik ortalamasi

10 sayinin aritmetik ortalamasi  

Continue reading

Mar 02

Fonksiyonlu ve Fonksiyonsuz Dizi Yazdırma

  /* Fonksiyonsuz Dizi Yazimi*/ #include <iostream> #include <iomanip> #include <cmath> #define N 5 using namespace std; int main () {     int i;     float kutle [5]= {8.471, 3.563, 8.983, 4.564, 6.454};          for (i=0; i<N; i++)         cout << setw(7) << kutle [i];              return 0;    …

Continue reading

Oca 08

ENFLASYON ALGORİTMASI

ENFLASYON ALGORİTMASI Bugün için fiyatı 250 tl olan bir ayakkabının her yıl enflasyon oranı %12 olarak kabul edilirse önümüzdeki (Toplam 10 yıl için) her bir yıl sonunda yılı, enflasyon farkını ve ayakkabını yeni fiyatını ekrana yazan program algoritması ve akış şeması

Continue reading

Oca 08

Parçacık Düşey Atış Fizik Sorusu Algoritması ve C++ Kodlaması

Parçacık Düşey Atış Fizik Sorusu Algoritması ve C++  Kodlaması İlk hızı V0 olan bir taş yukarı doğru fırlatılıyor. Önce taşın ilk hızını, max. Yüksekliği ve uçuş süresinin 1/10 aralıklarla zamanı, taşın yere göre konumunu, ve hızını ekranda görüntüleyen algoritma ve akış şemasını çizin. t(x)                        h(m)                     V (m/s) ====                     =====                  ======= xx.x                       xxx.xx                  xxx.xx xx.x                       xxx.xx                  …

Continue reading

Load more