Sınav Soruları içeriğine geri dön

Mikroişlemciler

2014 Güz Bütünleme

Mikroişlemciler 2014 Güz Bütünleme Sınav Soruları BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİL3007 MİKROİŞLEMCİLER DERSİ BÜTÜNLEME SINAV SORULARI       Soru 1) a) Bir A[n] dizisi [0-k] aralığındaki tam sayı elemanlara sahiptir. A[n] dizisindeki her tamsayı değerinin sayısını count[k] dizisine yükleyen program parçasını yazınız. Örneğin A[n] dizisi dört adet 0 (sıfır) içeriyorsa …

2014 Güz Final

Mikroişlemciler 2014 Güz Final Sınav Soruları

2014 Güz Vize

Mikroişlemciler 2014 Güz Vize Sınav Soruları

2015 Final Cevap

2014-15 Final Soru 2) Bir dizinin elemanlarının sırasını ters çeviren bir program yazınız.   .model small .data   D db 1,2,3,4,5       .code   .startup   mov si,0 ; D dizisinin ilk elemanına ulaşmak için mov di,4 ; D dizisinin son elemanına ulaşmak için   lop:     cmp si,di     jae ext                 ; ilk …

2015 Güz Bütünleme

Mikroişlemciler 2015 Güz Bütünleme Sınav Soruları BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİL3007 MİKROİŞLEMCİLER DERSİ BÜTÜNLEME SINAV SORULARI       Aşağıdaki 4 sorudan kendi belirlediğiniz sadece 3 tanesini çözünüz.     Soru 1)   .model small .data    array1 db 5 dup (1)    array2 db 5 dup (2)   .code .startup …

2015 Güz Final

2015 Güz Vize

2016 Güz Final

Mikroişlemcile Dersi 2016 Güz Final Sınav Soruları

2016 Güz Vize

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİL3007 MİKROİŞLEMCİLER DERSİ ARASINAV SORULARI 23/Kasım/2016       Soru 1)   .model tiny .code .startup   mov ax,0b800h mov es,ax mov ds,ax   mov di,0 mov cx,25 mov ax,0ff20h   cld   dongu1: stosw add di,160 loop dongu1     mov di,158 mov cx,25 mov ax,0ff20h …