Mikroişlemciler içeriğine geri dön

2014 Güz Bütünleme

Mikroişlemciler 2014 Güz Bütünleme Sınav Soruları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

BİL3007 MİKROİŞLEMCİLER DERSİ

BÜTÜNLEME SINAV SORULARI

 

 

 

Soru 1) a) Bir A[n] dizisi [0-k] aralığındaki tam sayı elemanlara sahiptir. A[n] dizisindeki her tamsayı değerinin sayısını count[k] dizisine yükleyen program parçasını yazınız. Örneğin A[n] dizisi dört adet 0 (sıfır) içeriyorsa count[0]=4; A[n] dizisi üç adet 5 içeriyorsa count[5]=3 olmalıdır. Başlangıçta count[k] dizisinin sıfırlanması gerektiğine dikkat ediniz.

 

b) count[k] dizisini kullanarak her tamsayı değerine eşit veya küçük olan eleman sayısını total[k] dizisine yükleyen program parçasını yazınız. Örneğin 1’e eşit veya küçük olan eleman sayısı 5 ise total[1]=5; 2’ye eşit veya küçük olan eleman sayısı 8 ise total[2]=8 olmalıdır.

 

 

Soru 2) Genel terimi (a{1,2,3,…n}) olan serinin ilk n teriminin toplamını veren programı yazınız.