Mikroişlemciler içeriğine geri dön

2015 Güz Bütünleme

Mikroişlemciler 2015 Güz Bütünleme Sınav Soruları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

BİL3007 MİKROİŞLEMCİLER DERSİ

BÜTÜNLEME SINAV SORULARI

 

 

 

Aşağıdaki 4 sorudan kendi belirlediğiniz sadece 3 tanesini çözünüz.

 

 

Soru 1)

 

.model small

.data

   array1 db 5 dup (1)

   array2 db 5 dup (2)

 

.code

.startup

 

mov bx,0

mov si,0

mov cx,5

 

lop:

 mov al,array2[si]

 add array1[bx],al

 inc bx      

 inc si

loop lop

 

.exit

 

end

 

Verilen programı adım adım çalıştırınız. Bir tablo düzenleyerek array1 ve array2 dizilerinin ve bx,si,cx ve al yazmaçlarının içeriklerini yazınız. (33 puan)

 

Soru 2) AX yazmacındaki ikili (binary) sayının içerdiği binary 1 değerlerinin konumlarını (indislerini) toplayan bir program yazınız. En az anlamlı bite ait konumu (indisi) 1 olarak kabul ediniz, dolayısıyla en anlamlı bite ait konum 16 olacaktır. (33 puan)

 

Soru 3) İki adet 16-bit ikili (binary) sayının aynı konumda içerdiği binary 1 değerleri sayan bir program yazınız. Örneğin deger1=1110101010101011b ve deger2=1101010101010111b iki binary sayımız olsun. Aynı konumdaki binary değerleri kıyaslarsak en anlamlı ve en az anlamlı konumdaki ardışık iki binary değerin her ikisinde de 1 olduğunu görürüz. Bu durumda sayma sonucu 4 olacaktır. (34 puan)

 

 

Soru 4) 10 elemanlı bir dizi içerisinde 4 elamanlı bir diziyi arayan bir program yazınız. 4 elemanlı dizinin elemanlarının sırası dikkate alınarak arama yapılmalıdır. Arama sonucu olumlu olması (bulunması) durumunda bellekteki var değişkeninin içeriği 1, olumsuz olması durumunda 0 (sıfır) olmalıdır. (34 puan)